DOELSTELLING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Noordhollands Veeverbeteringsarchief
Geschiedenis van de veeverbetering in de provincie Noord-Holland

Doelstelling

De Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief heeft ten doel:

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: