DOELSTELLING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Noordhollands Veeverbeteringsarchief
Geschiedenis van de veeverbetering in de provincie Noord-Holland

Financien

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Balans per 31-12-2023

Exploitatierekening 2023