DE STICHTING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Noordhollands Veeverbeteringsarchief
Geschiedenis van de veeverbetering in de provincie Noord-Holland

Beleidsplan

Inleiding

In 1998 vond opheffing plaats van Coöperatie Rundveeverbeteringsorganisatie Noord-Holland (R.O.N.) door toetreding tot CR Delta u.a gevestigd in Arnhem. CR Delta u.a.is toen ontstaan door een fusie van de grote rundveeorganisaties. Momenteel is CR Delta onder de naam van CVR een internationale onderneming op het gebied van rundveeverbetering.

Tijdens de laatste Ledenraadsvergadering van R.O.N. is besloten een deel van het geldelijk vermogen te reserveren met de bestemmingen:

Enkele bestuursleden van R.O.N. werden belast met haar vereffening, het beheer van vermelde reserveringen en de uitvoering van vermelde bestemmingen. Deze bestuursleden hebben een aanzet gegeven tot oprichting van de Stichting in 2001.

Het boek ‘Paradijs der Runderen’ is in 2001 voltooid. De Stichting bezit een voorraad van dit boek. De resterende geldelijke middelen van vermelde reserveringen en de archieven, beeldmateriaal, boeken en geschriften ( enzovoorts) als vermeld zijn bij de oprichting van de Stichting aan haar overgedragen.

Werk/Depot Stompetoren

De Stichting tracht, conform haar statuten, haar doel onder meer te verwezenlijken door:

In het kader van haar statutaire doelstelling heeft de Stichting meergenoemde archieven onder gebracht bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem, een openbaar archief. Met dit Rijksarchief heeft de Stichting bovendien inzake het bewuste beeldmateriaal een Overeenkomst van bruikleen gesloten. Op basis van deze overeenkomst is beeldmateriaal online bij het Noord-Hollands Archief in te zien. De Stichting dient zorg te dragen voor het overzetten van de beschrijvingen van de beeldcollectie in Excel alsmede voor het laten verwerken van het Excel-bestand in de beelddatabase van het Noord-Hollands Archief. Bovendien moet de Stichting zorgdragen voor een goede materiele staat van de beeldcollectie volgens de normen van het Noord-Hollands Archief.

In het bijzonder voor de goede bewaring en bewerking van het beeldmateriaal, door vrijwilligers, maakt de Stichting gebruik van het Depot in Stompetoren. Zij maakt van deze ruimte om niet gebruik van de Stichting Hollands Zuivelarchief.

De manier waarop geld wordt geworven

De Stichting heeft geen actief beleid gericht op verwerving van geld.

Haar inkomsten bestaan uit:

En, ingevolge haar statuten, uit: vrijwillige bijdragen, erfstellingen en legaten, mogelijke subsidies en overige inkomsten.

Het beheer van het vermogen

Het vermogen van de Stichting gevormd door:

De Stichting beheert haar vermogen zelf.

Besteding van het vermogen

De Stichting zet zich in om haar vermogen op verantwoorde wijze in stand te houden.