DOELSTELLING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Noordhollands Veeverbeteringsarchief
Geschiedenis van de veeverbetering in de provincie Noord-Holland

ANBI

Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief is door het Ministerie van Financiën per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar aan Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 37095086.
RSIN/fiscaal nummer: 816036585

Contact

E-mail: nfo@hollandszuivelarchief.nl

Bestuurders

Voorzitter
Dhr. S.R.F. Ruiter

Secretaris
Dhr. S. Jansen

Penningmeester
Dhr. Th.W. Slijkerman

Bestuursleden
Dhr. A. Warmenhoven
Dhr. J.W. Hin
Dhr. T.J.M. Raaijmakers
Dhr. W.H.M. Keesom
Dhr. J.T. van Weerdenburg

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; zij hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Er zijn geen personen in dienst van de Stichting.